KONTAKT: Contractor WMB Sp. z o.o. ul. Bór 180; 42 -200 Częstochowa; tel/fax 034 371 11 90; mail: wmb@wmb.net.pl

NIP 573-264-86-83   REGON: 240356202;   KRS 0000257402
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego